TG Hoàn Mỹ – Perfect World VNG (mod) 1.300.0

TG Hoàn Mỹ – Perfect World VNG (mod) 1.300.0

Game Information of TG Hoàn Mỹ - Perfect World VNG

App Name TG Hoàn Mỹ - Perfect World VNG
Package Name com.pg1.tghmm
Version 1.300.0
Rating 8.4 ( 7649 )
Size 1.7 GB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-08-03
Installs 100,000+

TG Hoàn Mỹ - Perfect World VNG free Unlimited money for android

TG Hoàn Mỹ – Perfect World VNG Download free Modded game with unlimited coins/gems for android

Download id: com.pg1.tghmm

PHIÊN BẢN MỚI HOÀN MỸ TÂN SINH

HOÀN MỸ ĐỒNG HÀNH – LẠC THÚ TÂN SINH

Là phiên bản mobile chính thức của tựa game Thế Giới Hoàn Mỹ kinh điển, Perfect World VNG được chế tác và phát triển bởi chính Perfect World, do VNG phát hành độc quyền tại Việt Nam. Perfect World VNG khai mở phiên bản đầu tiên của năm 2020 – Hoàn Mỹ Tân Sinh với hàng loạt cập nhật đặc sắc, hấp dẫn: Hệ thống Gia Viên độc nhất: Xây nhà – Trồng rau – Nuôi thú – Khai khoáng, Hoạt động mới Vận Mệnh Ma Phương đa dạng gameplay thú vị, Phó bản mới Lạc Nguyệt Đấu Trường dành cho tổ đội, Phó bản mới Tiên Ma Ảo Thiên Hư có lối chơi và Boss ẩn hoàn toàn mới, Hệ thống Anh Hồn hỗ trợ anh hùng chiến đấu, Hệ thống Chuyển Sinh mới nâng tầm trang bị.

LỤC ĐỊA PHÂN TRANH – AI SẼ SỞ HỮU SỨC MẠNH TỐI THƯỢNG?

Vùng Thiên Thượng Nhân Gian nằm giữa Thiên Giới và Hạ Giới với nguồn nguyên thạch chứa sức mạnh thần diệu, chính là Lục Địa Hoàn Mỹ. Nơi đây thu hút nhiều sinh linh có linh lực trên thế gian như người tu hành, yêu quái, tiên nhân,… gia nhập. Sự cám dỗ và lòng tham muốn sở hữu sức mạnh chư thần đã khiến các sinh linh bị cuốn vào vòng xoáy phân tranh với nhiều mưu đồ và dã tâm bí hiểm. Perfect World cần những người anh hùng đủ trí tài gánh vác vận mệnh tương lai. Bàn tay nào sẽ nắm giữ số mệnh, viết nên những truyền thuyết bất diệt?

***TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC***

XÂY DỰNG GIA VIÊN – TƯƠNG TÁC VUI VẺ

Hệ thống Gia Viên độc nhất, các anh hùng có thể tự xây dựng tổ ấm cho riêng mình.

Hội họp hảo hữu tại gia viên, cùng giao lưu thân mật.

Trải nghiệm nhiều gameplay giải trí thú vị như xây nhà, trồng trọt, đào mỏ, chăn nuôi.

HOẠT ĐỘNG MỚI: VẬN MỆNH MA PHƯƠNG

Sở hữu 9 dạng gameplay phong phú.

Tự do lựa chọn trải nghiệm, mở ra nhiều tuyến đường thú vị.

PHÓ BẢN MỚI: LẠC NGUYỆT ĐẤU TRƯỜNG

Võ trường loạn đấu với quy mô lớn và thách thức Boss mới.

Trải nghiệm PK tổ đội không giới hạn.

4. PHÓ BẢN MỚI: TIÊN MA ẢO THIÊN HƯ

Phó bản PvE có lối chơi và Boss ẩn hoàn toàn mới.

Yêu cầu thành lập tổ đội, khiêu chiến Boss thành công có thể nhận đạo cụ.

5. TÍNH NĂNG MỚI: HỆ THỐNG ANH HỒN

Triệu hồi Anh Hồn có thể nhận thuộc tính của Anh Hồn.

Khi cấp độ Anh Hồn tăng thuộc tính cũng sẽ tăng theo.

Đồng thời Anh Hồn có quan hệ ràng buộc khi cùng ra trận sẽ kích hoạt hiệu ứng ràng buộc, các anh hùng có thể tự phối hợp các hiệu quả khác nhau.

6. TÍNH NĂNG MỚI: HỆ THỐNG CHUYỂN SINH

Hệ thống luân hồi trang bị mới.

Sau khi Chuyển Sinh, thông qua luân hồi có thể nâng cấp thuộc tính tinh luyện trang bị.

Sau khi luân hồi đạt đến cấp nhất định có thể tăng thêm thuộc tính trang bị.

***PERMISSION***

* WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Đọc thông tin hình ảnh

* READ_EXTERNAL_STORAGE: Lưu thông tin hình ảnh

* RECORD_AUDIO: Hỗ trợ tính năng voice chat

* CAMERA: Hỗ trợ tính năng chụp ảnh
NEW PERFECT VERSION MY TAN SINH

HOAN MY COLLECTED – LẠC THAN TÂN SINH

As the official mobile version of the classic Perfect World game, Perfect World VNG was created and developed by Perfect World itself, exclusively released by VNG in Vietnam. Perfect World VNG opens the first version of 2020 – Hoan My Tan Sinh with a series of unique and attractive updates: Unique Gia Vien system: Building houses – Growing vegetables – Breeding animals – Mining, New activities Destiny Ma Phuong diverse interesting gameplay, new version Lac Nguyet Arena for teams, the new version Ghost Fantasy Thien Hu has a completely new gameplay and hidden Boss, Hero System supports heroes to fight , New Reincarnation system upgrades equipment.

CONTENT GEOGRAPHY – WHO WILL OWN THE ULTIMATE STRENGTH?

The Heavenly-Human Region is located between the Heavenly Yard and the Lower World with a source of magic power that is the continental continent. It attracts a lot of spiritual life in the world such as austerities, demons, elves, … join. The temptation and the desire to possess the power of the gods have led the creatures to be caught in a whirlpool of controversy with many intrigues and malice. Perfect World needs talented heroes to shoulder the future. Which hand will hold fate, write legends of eternity?

*** SPECIAL FEATURES ***

BUILDING MEMBERS – INTERACTIVE FUN

Unique Gia Vien system, the heroes can build their own homes.

The friendly meeting at home, with friendly exchanges.

Experience many interesting entertaining gameplay such as building houses, farming, mining, breeding.

NEW ACTIVITIES: TRANSPORTING MA PHUONG

Possesses 9 rich gameplay types.

Freedom to choose the experience, opens up many interesting routes.

NEW VERSION: PUNCH OF SCHOOL

Martial arena fights with large scale and challenges new Boss.

Unlimited PK party experience.

4. NEW VERSION: TIEN MAI THIEN HUY

PvE version has a completely new hidden gameplay and boss.

Request to form a party, challenge the Boss successfully to receive props.

5. NEW FEATURE: ANH ANH SYSTEM

Summoning a Hero can gain the attribute of a Hero.

When the Soul level increases the attribute will also increase.

At the same time, Anh Soul has a binding relationship when going to the battle, which will activate the binding effect, the heroes can combine different effects on their own.

6. NEW FEATURES: TRANSFER SYSTEM

Reincarnation system new equipment.

After Reincarnation, through reincarnation it is possible to upgrade the refining attribute.

After reincarnation reaches a certain level, it is possible to increase the equipment attribute.

*** PERMISSION ***

* WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Read image information

* READ_EXTERNAL_STORAGE: Save image information

* RECORD_AUDIO: Support voice chat feature

* CAMERA: Support photographic feature
– Phiên bản mới: Hoàn Mỹ Tân Sinh
– Xây dựng Gia Viên – Tương tác vui vẻ
– Hoạt động mới: Vận Mệnh Ma Phương
– Phó bản mới: Đấu Trường Lạc Nguyệt
– Phó bản mới: Tiên Ma Ảo Thiên-Hư
– Tính năng mới: Hệ thống Anh Hồn
– Tính năng mới: Hệ thống Chuyển Sinh

Download APK (1.7 GB)
Tân Tiếu Ngạo VNG  1.0.126 (mod)

Tân Tiếu Ngạo VNG 1.0.5

Version 1.0.5

Developer VNG Game Publishing

Uploaded October 19, 2021 23:13

Filesize 1.5 GB

Perfect World VNG Fly with me  1.382.0 (mod)

Perfect World VNG: Fly with me 1.316.0

Version 1.316.0

Developer VNG Game Publishing

Uploaded September 17, 2021 08:12

Filesize 2.0 GB

PUBG MOBILE VN  1.6.0 (mod)

PUBG MOBILE - Mad Miramar 0.18.0

Version 0.18.0

Developer VNG Game Publishing

Uploaded September 14, 2021 08:42

Filesize 1.7 GB

Auto Chess  2.5.2 (mod)

Auto Chess VNG Lite 2.1.1

Version 2.1.1

Developer VNG Game Publishing

Uploaded July 25, 2021 08:27

Filesize 510.0 MB

MU Awaken – VNG  8.1.0 (mod)

MU Awaken - VNG 7.2.0

Version 7.2.0

Developer VNG Game Publishing

Uploaded May 07, 2021 21:12

Filesize 1.9 GB

ZingSpeed Mobile  1.22.0.10794 (mod)

ZingSpeed Mobile 1.16.5.60984

Version 1.16.5.60984

Developer VNG Game Publishing

Uploaded April 29, 2021 05:31

Filesize 1.2 GB

Mobile Legends: Bang Bang VNG  1.5.71.6243(mod)

Mobile Legends: Bang Bang VNG 1.4.76.5172

Version 1.4.76.5172

Developer VNG Game Publishing

Uploaded April 14, 2021 14:37

Filesize 97.7 MB

Cửu Âm Hoang Mạc Phong Vân  9.0.5(mod)

Cửu Âm – Tiêu Hành Thiên Hạ 9.0.1

Version 9.0.1

Developer VNG Game Publishing

Uploaded April 13, 2021 19:33

Filesize 76.4 MB

360mobi Cung Đình Kế (mod) 1.0.6

360mobi Cung Đình Kế 1.0.6

Version 1.0.6

Developer VNG Game Publishing

Uploaded March 17, 2021 05:54

Filesize 2.1 GB

Ngoạ Long – VNG   (mod) 2.1.7.2

Ngoạ Long - VNG 2.1.4.0

Version 2.1.4.0

Developer VNG Game Publishing

Uploaded March 16, 2021 06:01

Filesize 97.3 MB