Chân Mệnh Thiên Tử SohaGame  3.5.2 (mod)

Chân Mệnh Thiên Tử SohaGame 3.5.2 (mod)

Game Information of Chân Mệnh Thiên Tử - SohaGame

App Name Chân Mệnh Thiên Tử - SohaGame
Package Name com.wsy.gpsoha.wansuiye.vn
Version
Rating ( 454 )
Size
Requirement
Updated
Installs 10,000+
Developer

Chân Mệnh Thiên Tử - SohaGame free Unlimited money for android

Chân Mệnh Thiên Tử – SohaGame Download free Modded game with unlimited coins/gems for android

Download id: com.wsy.gpsoha.wansuiye.vn

Game mobile cung đình nguyên bản đẹp mắt, mô phỏng thực tế cuộc sống cung đình đầy nguy hiểm, trải nghiệm sức mạnh và sự lãng mạn trong cung đình!

【Cách chơi Nữ Đế đặc sắc】
Không chỉ nữ nhân có thể làm Hoàng đế, nam nhân cũng có thể làm phi tử! Tùy chỉnh tạo nên một vương triều riêng biệt, mô phỏng chân thực cuộc sống của Hoàng đế

【Cung điện phương Đông tuyệt đẹp】
Cung điện hoa lệ, trang phục tuyệt đẹp, nhiều Skin có thể thay đổi theo mùa chủ đề, chớp mắt đưa bạn xuyên đến cung điện phương Đông

【Giới tính bạn đời tự do】
Cải trang vi hành du lịch thiên hạ, giao lưu gặp gỡ với nhiều mỹ nhân, tự do lựa chọn giới tính bạn đời, tìm hiểu kiếp trước kiếp này của họ

【Nhiều kiểu nuôi dưỡng nhân vật】
Thế lực tiền triều và hậu cung có liên quan, quần thần, phi tử, người thừa kế v.v đa dạng hóa nuôi dưỡng nhân vật, tận hưởng niềm vui của RPG và SLG

【Bí mật cuộc sống hậu cung】
Trải nghiệm tuyển tú, thiết yến, so tài trà thoại, túc cầu…cuộc sống hàng ngày và tranh đấu nơi chốn cung đình, nuôi dưỡng con cái trưởng thành để kế thừa Hoàng vị và liên hôn

【Thử thách quần hùng tranh bá】
Chiêu mộ anh hùng các triều đại, kiêu nữ, tìm kho báu trong bí cảnh, tranh bá mùa giải mở khóa cách chơi PVE, PVP, nhận được thưởng quý hiếm

Bệ hạ còn chờ gì nữa? Mau tới tạo nên một vương triều thịnh vượng độc nhất vô nhị!
Beautiful original royal mobile game, realistic simulation of dangerous royal life, experience the power and romance in the palace!

【How to play the unique Queen
Not only women can be emperors, men can also be concubines! Customize to create a separate dynasty, realistically simulating the life of the Emperor

【Beautiful Oriental Palace】
Magnificent palace, beautiful costumes, many skins that can change with the theme of the season, in the blink of an eye, you will be transported to the oriental palace

【Free sex mate】
Disguise the act of traveling to the world, exchange and meet many beauties, freely choose the sex of a partner, learn about their past lives.

【Many types of character nurturing】
The related predynastic and harem forces, courtiers, concubines, heirs, etc., diversify and nurture characters, enjoy the fun of RPG and SLG

【Secrets of harem life】
Experiencing the elite selection, setting the nest, competing in tea, football … daily life and fighting in the royal court, raising adult children to inherit the Royal throne and get married

【Challenge of heroic heroes
Recruit heroes of the dynasties, beauties, find treasures in secret scenes, compete for the season to unlock PVE, PVP gameplay, receive rare rewards

Your Majesty what are you waiting for? Hurry to create a unique prosperous kingdom!
1. Ngự Sứ Men Ngọc sắp sửa ra mắt! Xây dựng nên Lò gốm Hoàng gia cùng các Thánh thượng khác tranh đấu danh tiếng gốm sứ, cùng khám phá với các đồng minh giành phần thưởng
2. Ra mắt Tranh Bá Hiền Tài Cường Quốc hoàn toàn mới, cùng một vạch xuất phát, ai có thể trở thành Hoàng Đế mạnh nhất
3. Hình tượng Kiêu Nữ, Phi Tử được đưa vào tab thời trang, thời trang Khoáng Cổ Đại Thưởng của Thiên Cơ Mê Vân có thể tự do lựa chọn

Download APK