Tam Quốc Chí 2020 (mod) 1.3

Tam Quốc Chí 2020 (mod) 1.3

Game Information of Tam Quốc Chí 2020

App Name Tam Quốc Chí 2020
Package Name com.muugame.sgz
Version 1.2
Rating ( 525 )
Size 74.2 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2020-06-05
Installs 100,000+
Category Games, Strategy
Developer

Tam Quốc Chí 2020 free Unlimited money for android

Tam Quốc Chí 2020 Download free Modded game with unlimited coins/gems for android

Download id: com.muugame.sgz

[Tam Quốc Chí 2020] là một tựa game Tam Quốc lấy Quốc Chiến công thành làm cơ sở, Thành trì phong phú và tài nguyên, Đặc sắc trong bồi dưỡng anh hùng, Cách sắp xếp đội hình và binh chủng với nhau để tái hiện những trận đánh lịch sử trên bản đồ Tam Quốc rộng lớn,Mang đến cho người chơi trải nghiệm cảm giác SLG hoàn toàn mới
Đặc Sắc game
[Cách Chơi Chiến Thuật Chinh Chiến Tứ Phương]
[Tam Quốc Chí 2020] mang đến cho chủ công một bản đồ Tam Quốc chân thật nhất về mặt địa hình
Thiết kế độ tự do cao, Sau khi vào game, Chủ công được quyền lựa chọn phục vụ cho 1 trong 3 thế lực mạnh nhất : Ngụy, Thục Ngô, Phát triển kinh thế quốc gia, Xây dựng chủ thành, Huấn luyện binh mã, Chiếm lĩnh thành trì của địch quốc, Từ đó thu thập số lượng tài nguyên lớn Xưng Bá Tam Quốc, Đặc sắc công huân Phong Quan Gia Tước, Cùng bạn bè điểm binh sa trường thống nhất thiên hạ.
Trong game có rất nhiều danh tướng, Tự do lựa chọn và sắp xếp đội hình phù hợp, Bồi dưỡng võ tướng, kết hợp võ tướng và binh chủng khắc chế, Để võ tướng trong chiến đấu có thể thi triển chiến thuật cực hạn.
[Three Kingdoms 2020] is a game Three Kingdoms take the National Victory as a base, Rich citadel and resources, Unique in fostering heroes, How to organize the squad and the army together to reproduce Historical battles on the vast Three Kingdoms map, Giving players the experience of a completely new SLG feel
Featured game
[How to Play Tactician War]
[Tam Quốc Chí 2020] gives the owner a map of the Three Kingdoms that is truest in terms of terrain
Design of high freedom, After entering the game, the Owner has the right to choose to serve one of the three strongest forces: Wei, Thuc Ngo, National economic development, Building a castle, Training troops , Occupy the stronghold of the enemy, From there collected a large amount of resources Xin Ba Three Kingdoms, Special merit of Phong Quan Gia Tuoc, With friends and saun point to unify the galaxy.
In the game there are many famous generals, Freedom to choose and arrange the appropriate squad, Fostering martial generals, combining martial generals and counter-fighting strains, In order for martial generals in combat can implement extreme tactics.

Download APK (74.2 MB)

More from

Ta Tu Tiên (mod) 1.0.0

Ta Tu Tiên 1.0.0

Version 1.0.0

Developer Muu Game

Uploaded November 15, 2020 04:34

Filesize 16.7 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *